0

Zielone domy

Domowe ciepło 3W latach 70-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto budowę pierwszych ekologicznych domów i osiedli, które w głównej mierze miały się charakteryzować oszczędnością energetyczną. Również podczas ich budowy dążono do jak najmniejszej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Zielone domy miały być z zasady ekologiczne, więc w głównej mierze źródłem energii potrzebnym do ich zasilenia, były złoża odnawialne. Na budynkach montowano kolektory słoneczne albo zakładano zielone dachy, czyli pokryte roślinami. Architekci na etapie prac projektowych wprowadzali rozwiązania, które ograniczały chociażby utraty dużych ilości ciepła czy to przez okna bądź ściany oraz rozmieszczali tak te elementy, aby jak najlepiej ogrzać wnętrze budynku.

Można wskazać trzy najważniejsze zasady budowy zielonych budynków. Po pierwsze, paradoksalnie taki dom nie powinien być budowany. Z racji tego, że jest ekologiczny podczas prac budowlanych nie można wytwarzać odpadów. Zatem dom taki jest stawiany jako już gotowa konstrukcja na działce. Dodatkowo powinien on być mały, tak aby nie tworzyć zbędnych przestrzeni. Na sam koniec trzeba dbać, aby takie budowle nie rozprzestrzeniały się w chaotyczny sposób, bo wówczas cała idea proekologicznych domów nie ma sensu.

Obecnie już prawie na całym świecie budowane są proekologiczne domy, osiedla, a nawet całe miasteczka, które zapewniają efektywniejsze wykorzystywanie energii i wody przez ich mieszkańców.

www.archiwum.malopolska.pl
Filed in: Finanse i ekonomia, Sposoby, W domu

Get Updates

Recent Posts